Produkty kosmetyczne, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dot. produktów kosmetycznych, podlegają rejestracji w bazie CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) prowadzonej przez Komisję Europejską.

Potwierdzenie notyfikacji danych o naszych kosmetykach w bazie Cosmetic Products Notification Portal

 

        Niniejszym potwierdzamy, że nasze produkty zostały  notyfikowane przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera  w bazie CPNP zgodnie z wymogami art.13 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009r. dotyczącego produktów kosmetycznych ( Dz.U.L342 z 30 listopada 2009 r.).

NANOTECHNOLOGIA

Blisko Ciebie